PM Multitalent

AKAD


 
AKAD, de afkorting A.K.A.D. staat voor 'Anders Kijken Anders Denken', wil wetenschap, politiek, onderwijs, bedrijfsleven en maatschappij ervan te doordringen dat er mensen zijn die structureel op een andere manier met informatie omgaan. Niet omdat ze dat willen, maar simpelweg omdat hun brein nu eenmaal zo in elkaar steekt!

'Andersdenkenden' in de maatschappij

Uit eigen ervaring weet ik hoe moeilijk het is voor mensen met een dergelijk brein om mee te mogen(!) doen in een maatschappij met regels die totaal niet aansluiten bij onze manier van denken, leren en redeneren, en vaak juist eerder een belemmering dan een toegevoegde waarde zijn!
Zo is het bijvoorbeeld het reguliere onderwijs (top down) volstrekt tegengesteld aan onze manier van leren (bottom up), waardoor 'anders denkenden' vastlopen en (helaas) vaak voortijdig afhaken. Met alle gevolgen van dien voor zowel het talent dat daarmee verloren gaat als voor de eigenwaarde van de schoolverlater.
 
Maar ook op het werk zijn de nodige obstakels te overwinnen. 'Anders denkenden' verwerken informatie -mits op de juiste manier aangeboden- veel sneller. Ze nemen bovendien in het verwerken veel méér informatie mee, waardoor ze vaak tot andere conclusies komen, problemen al in een extreem vroeg stadium constateren, andere verbanden zien en andere, uiterst creatieve oplossingen bedenken. Maar, alhoewel je anders zou verwachten, collega's en management zijn daar meestal niet blij mee. Opmerkingen en oplossingen worden dan ook vaak afgedaan met: 'Je ziet onnodig beren op de weg', 'Daar heb je die betweter weer' of erger...

Enorm potentieel

Omdat wij op een totaal andere manier in de wereld staan en naar de wereld kijken, staan 'andersdenkenden' vaak gedwongen en onbegrepen aan de zijlijn. En dat terwijl 'andersdenkenden' juist door hun andere kijk een zéér waardevolle bijdrage kunnen leveren op zéér veel verschillende terreinen van samenleving, bedrijfsleven en wetenschap.


Tot slot wil ik u graag nog een tekst ter overdenking meegeven. Ik kreeg deze tekst toegestuurd tijdens mijn eigen zoektocht naar het hoe-en-wat van het beelddenken, en ik wil hem u niet onthouden. De tekst heet
' To The Crazy Ones' ..