PM Multitalent

Bedrijfs- en Managementondersteuning

Interim Management

PM Multitalent richt zich met haar Interim Management vooral op het oplossen van knelpunten in de uitvoering binnen de zakelijke dienstverlening. Hierbij kunt u vooral denken aan:
-          Het (her-) structureren van bestaande processen.
-          (Tijdelijke) management vervanging en/of ondersteuning.
-          Training en coaching.
 
Er zijn verschillende vormen mogelijk van interim-management:
 
Algemeen management
-          Tijdelijke waarneming van de volledige managementfunctie met eindverantwoordelijkheid in  beleids- en beheersmatige zaken.
-          Het tijdelijk vervullen van een managementvacature wegens ziekte of vertrek.
-          Het doorvoeren van een herstructurering van de organisatie.
-          Het ontwikkelen en invoeren van een nieuwe strategie en nieuwe werkwijze(n).
 
Verandermanagement
-          Het begeleiden van een organisatie naar een nieuwe organisatiestructuur en/of cultuur.
-          Het opbouwen van een nieuwe organisatie na een structuurwijziging.
-          Het invoeren van nieuwe procedures of systemen in de organisatie.
 
Beleidsmanagement
-          Het uitvoeren van managementtaken.
-          Het (tijdelijk) toevoegen van specifieke knowhow.
-          Het realiseren van nieuwe activiteiten.
-          Het bedenken van, of meedenken in, oplossingen voor knelpunten in de bedrijfsvoering.
-          Troubleshooting.
-          Sparring.