PM Multitalent

'The Hole In The Wall' Filosofie

Inleiding

Op 18 september 2007 hield Professor Randy Pausch van de Carnegie Mellon University zijn 'Last Lecture' met de titel 'Really Achieving Your Childhood Dreams'. De professor, die leed aan kanker, hield zijn gehoor voor vooral te blijven geloven en te blijven werken aan het realiseren van dromen. En die dromen, zo liet hij zien, hebben nog wel eens de neiging om uit te komen, maar niet altijd op het moment en op de manier die je had verwacht.

Eén van de, voor mij, meest herkenbare uitspraken die Pausch in zijn 'Last Lecture' deed, was een uitspraak over het 'tegen een muur aanlopen'. Hij zei daarover, vrij vertaald: "Een muur staat er niet om je tegen te houden, een muur staat er alleen maar om je in staat te stellen te laten zien hoe gráág je iets wilt."

Professor Randy Pausch verloor op 25 juli 2008 zijn ongelijke strijd tegen zijn ziekte.

De Filosofie

Iedereen loopt, bij tijd en wijle, met zijn of haar hoofd tegen een muur. Soms voorzichtig, soms keihard, met bulten als resultaat. 

Voor PM Multitalent is het tegenkomen van zo'n muur bepaald geen eindpunt, eerder een teken dat er even 'pas-op-de-plaats' moet worden gemaakt. Dat het tijd wordt om de siuatie te evalueren, te bekijken wat de doelstellingen ook alweer waren en wat het doel is dat u wilt bereiken. Wij gaan er namelijk van uit dat de muur waar u tegenaan bent gelopen er niet voor niets staat en u dus iets wil vertellen of duidelijk maken. Samen met u gaan we op zoek naar die boodschap en kijken waar we die in kunnen passen in datgene waar u mee bezig bent. Want alleen dàn kan er een gat in de muur worden gemaakt waarmee u toegang krijgt tot wat er achter uw muur ligt. En daarbij maakt het niets uit hoe uw muur eruit ziet en wat er eventueel achter verscholen ligt.

Met de 'Hole In The Wall' filosofie dagen wij onze opdrachtgevers graag uit om anders te gaan denken en, met ons, nieuwe em innovatieve wegen te zoeken om hun doelstellingen te bereiken.